Cara Nangkep Lalu Lintas Jaringan Browser (XHR) nganggo Cypress

Cypress minangka alat uji coba generasi ngarep sing dibangun kanggo web modern. Cypress duwe akeh fitur sing apik kanggo nggampangake otomatisasi browser.

Salah sawijining fitur yaiku kemampuan njupuk lalu lintas jaringan. Kiriman iki menehi conto cara njupuk lalu lintas jaringan XHR nalika ngirim formulir.

Jupuk Lalu Lintas Jaringan (XHR) nganggo Cypress

describe('Capture browser network traffic', function () { context('Login functionality', () => {
it('Dscro should be able to login', () => {
cy.server()
//This is the post call we are interested in capturing
cy.route('POST', 'https://loginservice.example.net/login/json/authenticate').as('login')
cy.visit('https://example.net/login')
cy.get('#email').type('tester@gmail.com')
cy.get('#password').type('Passw0rd1')
cy.get('button[type=submit]').click()
cy.wait('@login')
//Assert on XHR
cy.get('@login').then(function (xhr) {
expect(xhr.status).to.eq(200)
expect(xhr.requestHeaders).to.have.property('Content-Type')
expect(xhr.requestHeaders).to.have.property('X-Password', 'Passw0rd1')
expect(xhr.method).to.eq('POST')
expect(xhr.responseBody).to.have.property('tokenId')
})
}) }) })

Waca liyane babagan Cypress Cypress