Cara Ngliwati Cookie Saka WebDriver Selenium Kanggo Dijamin Liyane

Kepiye cara ngirim cookie saka Selenium WebDriver menyang Jaminan Liyane? Nalika sampeyan nyoba otomatis ing lapisan API lan UI, bisa uga ana kahanan nalika sampeyan nindakake kalorone lan sampeyan kudu ngirim properti saka tes API menyang tes UI utawa uga kosok balene.

Ing conto iki, kita nuduhake cara ngirim cookie saka Selenium WebDriver menyang Rest-Assured nggunakake Java.Pass Cookie saka Selenium menyang Jaminan Liyane

import io.restassured.RestAssured; import io.restassured.http.Cookies; import org.openqa.selenium.Cookie; import org.openqa.selenium.WebDriver; import org.openqa.selenium.chrome.ChromeDriver; import org.testng.annotations.Test; import java.util.ArrayList; import java.util.List; import java.util.Set; import static io.restassured.RestAssured.given; public class RestAssuredWebDriverCookie {
@Test
public void cookieTest() {
WebDriver driver = new ChromeDriver();

driver.navigate().to('http://www.someurl.com');

Set seleniumCookies = driver.manage().getCookies();

// This is where the Cookies will live going forward
List restAssuredCookies = new ArrayList();

// Simply pull all the cookies into Rest-Assured
for (org.openqa.selenium.Cookie cookie : seleniumCookies) {

restAssuredCookies.add(new io.restassured.http.Cookie.Builder(cookie.getName(), cookie.getValue()).build());
}

// Pass them into the Rest-Assured Call
given().spec(RestAssured.requestSpecification)


.basePath('/some-path')


.cookies(new Cookies(restAssuredCookies))


.queryParam('id', '1234')


.get()


.then().statusCode(200);
} }