Jinis Data Python lan Konversi Tipe

Pengantar babagan jinis data Python lan cara nindakake konversi jinis.Jinis Data Python

Nalika nggawe utawa ngumumake variabel ing Python, variabel kasebut bisa ngemot macem-macem jinis data.

Python duwe jinis data internal kaya ing ngisor iki:


  • p
  • int, float, komplek
  • dhaptar, tuple
  • dict
  • atur
  • bool
  • byte, bytearray

Jinis Teks: str

Sing str jinis data digunakake nalika pengin ngumumake a senar variabel

Tuladha:


x = 'some string' y = str('another string')

Jinis Nomer: int, float, kompleks

Nalika pengin nggawe variabel angka digunakake int, float utawa complex.Tuladha:

//int a = 5 b = int(5) //float c = 5.5 d = float(5.5) //complex e = 1j f = complex(1j)

Jinis Urutan: dhaptar, tuple

Kanggo nggawe variabel jinis urutan sing digunakake list utawa tuple.

  • A list yaiku koleksi sing dipesen lan bisa diganti. Ngidini anggota duplikat.
  • A tuple yaiku koleksi sing dipesen lan ora bisa diowahi. Ngidini anggota duplikat.

Tuladha:


//list colors = ['red', 'green', 'blue'] colors_list = list(('red', 'green', 'blue')) //tuple fruits = ('apple', 'orange', 'banana') fruits_tuple = list(('apple', 'orange', 'banana'))

Jinis Pemetaan: dict

Kanggo nggawe peta utawa kamus sing digunakake dict.

TO Kamus yaiku koleksi sing ora diatur, bisa diganti lan diindeks. Data kasebut minangka pasangan nilai kunci.

Tuladha:

people = {'name': 'John', 'age': '45'} people_dict = dict(name='John', age=45)

Tipe Set: set

A set yaiku koleksi sing ora diatur lan ora diindeks.


Kanggo nggawe set, kita nggunakake set.

Tuladha:

status_codes = {'200', '300', '400', '500'} status_codes = set(('200', '300', '400', '500'))

Jinis Boolean: bool

Sing bool tembung kunci digunakake kanggo nggawe variabel kanthi jinis data boolean.

is_valid = False valid = bool(is_valid)

Jinis binar: bait, bytearray

Jinis data binar bisa digawe ing ngisor iki:


//bytes a = b'some_text' b = bytes(5) //bytearray c = bytearray(3)

Cara Golek Jinis Variabel

Kanggo entuk jinis variabel, bungkus variabel ing njero type() fungsi

Contone:

colors = ['red', 'green', 'blue'] colors_list = list(('red', 'green', 'blue')) print(type(colors_list)) print(colors_list) fruits = ('apple', 'orange', 'banana') fruits_tuple = tuple(('apple', 'orange', 'banana')) print(type(fruits_tuple)) print(fruits_tuple)

Output:

['red', 'green', 'blue'] ('apple', 'orange', 'banana')

Konversi Jinis Data Python

Python nemtokake fungsi konversi jinis kanggo langsung ngowahi siji jinis data menyang liyane, sing cukup migunani.


Ing ngisor iki sawetara conto:

Ngonversi Saka int menyang float

x = 5 y = float(x) print(y)

Output:

5.0

Ngonversi Saka float menyang int

x = 5.0 y = int(x) print(y)

Output:

5

Ngonversi Saka senar menyang dhaptar

s = 'devqa' t = list(s) print(t)

Output:

['d', 'e', 'v', 'q', 'a']

Ngonversi Saka senar dadi tuple

s = 'devqa' t = tuple(s) print(t)

Output:

('d', 'e', 'v', 'q', 'a')

Ngonversi Saka senar kanggo disetel

s = 'devqa' t = set(s) print(t)

Output:

{'d', 'e', 'a', 'v', 'q'}